Děkan Národohospodářské fakulty převzal medaili za zásluhy o rozvoj VŠE

U příležitosti končícího mandátu se rektorka VŠE prof. Hana Machková rozhodla udělit tři pamětní medaile za dlouhodobý přínos a zásluhy o rozvoj Vysoké školy ekonomické v Praze. Na Akademickém plénu převzal 15. března 2022 medaili i děkan Národohospodářské fakulty prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Medaili za zásluhy o rozvoj VŠE jsem se rozhodla udělit třem děkanům, kterým končí funkční období v roce 2022 a kteří jsou dle mého názoru skutečnými osobnostmi, které přispěly nejen k rozvoji jimi řízených fakult, ale také k dobrému jménu VŠE v České republice i zahraničí,“ vysvětlila rektorka.

Prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. působí jako děkan Národohospodářské fakulty již od roku 2018. Do té doby působil také ve funkci proděkana pro zahraniční vztahy. Zároveň je členem katedry ekonomie, na které působí již od roku 2000 (dříve byla tato katedra označována jako katedra makroekonomie).

Mezi ostatními oceněnými byl také děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. a  děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc

Pane děkane, blahopřejeme!

 

Kompletní zprávu si můžete zobrazit zde.