Katedra ekonomie vypisuje mimosemestrálně kurz 5IE470 Mezinárodní obchod.

Katedra ekonomie vypisuje mimosemestrálně kurz 5IE470 Mezinárodní obchod. Výuka bude probíhat v posluchárně D v následujících termínech:

13/12 12:45-19:30

16/12 16:45-19:30

18/12 7:30-14:15

20/12 9:15-12:30

Kurz je vyučován v anglickém jazyce.  Kurzu zahrnuje základní modely mezinárodního obchodu obohacené případovými studiemi, a základní témata ekonomie otevřené ekonomiky, která usnadní porozumění finančních procesů a ekonomických souvislostí ve světové ekonomice.