Nový kurz 5EN315 Kritické a tvůrčí myšlení

Následující zimní semestr bude exkluzivně pro katedru ekonomie Národohospodářské fakulty učit Dr. Ondřej Havlíček (LMU) kurz 5EN315 Kritické a tvůrčí myšlení. Kurz bude probíhat v češtině každý čtvrtek od 16:15.

Kurz bude zaměřen na manipulativní praktiky, kognitivní funkce mozku, teorii argumentace, psychologii uvažování a mediální a datovou gramotnost.

Kritické myšlení je v současné době jedna z nejdůležitějších dovedností.

Ondřej Havlíček je absolventem Vysoké školy ekonomické a Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mnichově. Zabýval se zkoumáním lidského myšlení, vnímaní a jednání z hlediska experimentální psychologie, neurověd a filosofie mysli. Pracuje jako datový analytik a výzkumník pro Národní ústav duševního zdraví a dlouhodobě se zajímá o vědecký skepticismus a (ne)kritické myšlení.

Záznam z první přednášky a více se o kurzu můžete dozvědět na jeho stránkách nebo v InSISu.