Odevzdání kvalifikačních závěrečných prací EK0 a EA000 – květen 2022

Odevzdání BP a DP pro termíny obhajob v leden/únor 2021/2022 je stanoven na pátek 13. 05. 2022 v čase  9:00 – 12:00 hod. v místnosti číslo NB 341 (sekretariát KEKE).  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou fyzických vyhotoveních s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a se Zadáním BP/DP s podpisy všech účastníků (nová metodika, Opatření děkana NF VŠE v Praze, celé k dispozici zde).


Plánované termíny obhajob (EK0, EA000) jsou předběžně stanoveny na 20. 6. 2022 – 22. 6. 2022. Konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie a nebude jej možné měnit.


Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému InSIS a také do  Odevzdávárny v InSIS, tedy celkem 2x. Odevzdávarny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.