Odevzdání závěrečných prací v květnu 2024 na KEKE

Odevzdání BP a DP pro termíny obhajob v červnu 2024 je stanoven na pondělí 13. 5. 2024 v čase  9:00 – 12:00 hod. v místnosti číslo NB 341 (sekretariát KEKE).  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a nově i se Zadáním BP/DP s elektronickými podpisy všech účastníků. Odkaz na Metodiku pro psaní závěrečných prací naleznete zde.

Plánované termíny obhajob jsou předběžně stanoveny na 10. 6. 2024 – 14. 6. 2024. Konkrétní den a čas bude přidělen Katedrou ekonomie a nebude jej možné měnit.

Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému InSIS – Závěrečná práce a také do: Odevzdávárny BP pod předmětem EK0, nebo Odevzdávárny DP pod předmětem EA000 v InSIS, tedy celkem 2x. Odevzdávárny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.