Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2024 na KEKE

Odevzdání BP a DP pro termíny obhajob v srpnu 2024 je stanoven na středu 21. 8. 2024 v čase  9:00 – 12:00 hod. v místnosti číslo NB 339.  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a nově i se Zadáním BP/DP s elektronickými podpisy všech účastníků. Odkaz na Metodiku pro psaní závěrečných prací naleznete zde.

Plánované termíny obhajob jsou předběžně stanoveny na 5. 9. 2024 – 6. 9. 2024. Konkrétní den a čas bude přidělen Katedrou ekonomie a nebude jej možné měnit.

Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému InSIS – Závěrečná práce a také do: Odevzdávárny BP pod předmětem EK0, nebo Odevzdávárny DP pod předmětem EA000 v InSIS, tedy celkem 2x. Odevzdávárny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE: InSIS neumí překlápět semestry, proto je potřeba, abyste si nechali zaregistrované obhajoby z LS 23/24. A 1.9. si tento mimosemestrální kurz opět zapsali na ZS 24/25! Jen takto Vám bude moci být přidělen termín obhajob.