SMUTEČNÍ ZPRÁVA: opustil nás dlouholetý kolega doc. Ing Adolf Tlustý, CSc.

V sobotu 31. března 2018 nás opustil dlouholetý kolega doc. Ing Adolf Tlustý, CSc., který jako jeden z prvních úspěšně absolvoval obor ekonomie na VŠE v Praze. Posléze zde působil na Katedře ekonomie jako asistent a později docent, v době svého doktorského studia získal studijní stipendium na Cambridgeské univerzitě u Joan Robinsonové. Ve vědecko-výzkumné oblasti se zabýval zejména teorií hospodářského cyklu a úlohou akumulace kapitálu v ekonomickém růstu. Ačkoli jeho publikační činnost nebyla rozsáhlá, patřil mezi vynikající znalce a současně i břitké kritiky všech proudů ekonomické teorie. Byl školitelem a neocenitelným rádcem několika generací studentů doktorského studia a vždy svým studentům a spolupracovníkům zůstane ve vzpomínkách jako skromný, příjemný a vtipný člověk.

Čest jeho památce.