Úspěšná habilitační přednáška: Dottore Magistrale Paola Bertoli, M. A., Ph.D. a PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

Na Vědecké radě Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické proběhla ve středu dne 20. 11.   habilitační řízení. Po habilitačních přednáškách a rozsáhlé veřejné i neveřejné rozpravě schválila  Vědecká rada NF v tajném hlasování  návrh habilitačních komisí na jmenování docentem pro obor ekonomie  u dvou pedagogů a  členů Katedry ekonomie. Jsou to:
A
Dottore Magistrale Paola Bertoli, M. A., Ph.D.
a
PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
a
Paola Bertoli je odborná asistentka se zaměřením na ekonomickou analýzu práva, ekonomii zdraví a konkurenci a regulaci. Svůj doktorát získala v roce 2014 na Boloňské univerzitě a Erasmus Univerzitě v Rotterdamu. Před nástupem na KEKE byla výzkumnicí Univerzity ve Veroně a ekonomkou Italian Antritrust Authority na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž, kde získala zkušenosti jako konzultantka v oblasti konkurence a ochrany hospodářské soutěže. V současné době působí na KEKE NF VŠE a na částečný úvazek na IES FSV UK.
Lubomír Cingl je odborný asistent na KEKE NF VŠE a CERGE-EI Teaching Fellow. Pomocí experimentální ekonomie a psychologie zkoumá lidské chování, především rozhodování v netradičních podmínkách, jako jsou například stres a časová tíseň. Další výzkumné projekty se týkají studia chování mladistvých delikventů. Mezi jeho expertízy dále patří studium náboženství a teorie sekularizace, empirické zkoumání teorie aukce a rizika. Doktorát získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2016.