doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

InSIS: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Kancelář: NB 309

Telefon: +420 224 095 572

e-mail: chyh01@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Helena Chytilová obhájila habilitační práci v oboru ekonomie v roce 2018 na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2013 obdržela Ph.D. v oboru ekonomie na stejné instituci. V současnosti působí na katedře ekonomie NF VŠE. Absolvovala studijní a výzkumné pobyty na University of Houston, Texas (2010), Vienna Center for Experimental Economics, University of Vienna (2013) a University of Chicago, Becker Friedman Institute (2014). Dále absolvovala studijní pobyt na Staffordshire University a Universiteit Antwerpen (2006) v rámci magisterského programu International Trade and European Integration. Specializuje se na experimentální ekonomii, behaviorální makroekonomii a ekonomii vzdělání.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN403 Makroekonomie II.
  • 5EN203 Makroekonomie I. 
  • 5EN205 Makroekonomie I. 
  • 5EN253 Macroeconomics I. (v angličtině) 
  • 5EN753 Makroeconomics I. (v angličtině) 
  • IP_416 Intermediate Macroeconomics (v angličtině) 
  • IP_415 Intermediate Microeconomics (v angličtině)

Vědecké publikace

Chytilova, H.: Economic Literacy and Money Illusion: an Experimental Perspective. Routledge, Taylor Francis, ISBN: 9781138235571, July 2017.

Chytilova, H.,Chytil,Z.: Ekonomické vzdělání a peněžní iluze, experimentální přístup (Economic Education and Money Illusion: An Experimental Approach), Politická ekonomie, 2014, sv. 62, č. 4, s. 500–520. ISSN 0032-3233.

Chytilova, H., Chytil, Z., Experimental Macroeconomics Evaluation of Coordination Favorableness at Aggregate Level. Ekonomický časopis, 2014. sv. 62, č. 8, ISSN 0013-3035.

Experimental Investigation of Coordination at Aggregate versus Individual Level. European Scientific Journal. 2015. August (Special Edit, s. 176–189. ISSN 1857-7881. URL:

Chytilova, H. The Causal Impact of Economic Education on Achievement of Optimum Outcomes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2013, sv. 106, s. 2628–2635. ISSN 1877-0428.

Chytilova, H. 2015, Methodological Note on Experiments in Economic Education, Turkish Online Journal of Educational Technology, ISSN 2146-7242.