Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

 

Insis: Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Kancelář: NB 337

Telefon: 732 871 253

email: xkurl06@vse.cz

 

Oblast profesního působení

Magisterské studium na oboru Regionální studia s vedlejší specializací zaměřenou na analýzu sociálně ekonomických dat jsem absolvovala v roce 2014. V rámci svého doktorského studia jsem se zabývala analýzou modelů migrace a jejich empirickou verifikací se zaměřením na regionální migraci. Titul Ph.D. jsem získala na NF VŠE v roce 2021. Specializuji se na mikroekonomii a ekonometrickou analýzu panelových dat.

Vyučované předměty na NF VŠE

5EN401 Mikroekonomie II

5EN457 Aplikované kvantitativní metody II, v anglickém jazyce

Vědecké publikace

MITWALLYOVÁ, H., KUREKOVÁ, L., ZIKMUND, D. Možnosti zlepšování životního prostředí územní samosprávou na příkladu snížení koncentrace prachových částic PM10 v ovzduší. Politická ekonomie: teorie modelování, aplikace. 2022. sv. 70, č. 2, s. 209–234. ISSN 0032-3233. URL: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2022/02/04.pdf

KOPP, J.; KUREKOVÁ, L.; HEJDUKOVÁ, P.; VOGT, D.; HEJDUK, T. Relationships between Insufficient Drinking Water Supply and the Socio-Economic Development of Small Municipalities: Mayors‘ Opinions from the Czech Republic. Water, 2021, roč.13. č.15, s.1-25, ISSN 2073-4441.

ČERMÁKOVÁ, K., PROCHÁZKA, P., KUREKOVÁ, L., & ROTSCHEDL, J. Do Institutions Influence Economic Growth?. Prague Economic Papers [online]. 2020. eISSN 2336-730X. DOI: 10.18267/j.pep.749

HEJDUKOVÁ, P., KUREKOVÁ, L. Water scarcity: regional analyses in the Czech Republic from 2014 to 2018. Oeconomia Copernicana. 2020, roč. 11, č. 1, s. 161–181. e-ISSN 2353-1827. ISSN 2083-1277. DOI: https://doi.org/10.24136/oc.2020.007.

HEJDUKOVÁ, Pavlína, KUREKOVÁ, Lucie. A Model of Internal Migration: An Extended Neo-classical Migration Model and Evaluation of Regional Migration Determinants in Poland. E+M. Ekonomie a Management [online]. 2020, roč. 23, č. 2, s. 48–65. eISSN 2336-5064. ISSN 1212–3609. DOI: 10.15240/tul/001/2020-2-004.

HEJDUKOVÁ, Pavlína, KUREKOVÁ, Lucie. Healthcare Systems and Performance Evaluation: Comparison of Performance Indicators in V4 Countries Using Models of Composite Indicators. E+M. Ekonomie a Management[online]. 2017, roč. XX, č. 3, s. 133–146. eISSN 2336-5064. ISSN 1212-3609. DOI: 10.15240/tul/001/2017-3-009.