Ing. Ludmila Pichaničová, CSc.

E-mail, konzultační hodiny a vyučované předměty, (https)

Profesní zařazení

 • odborný asistent

Odborné zaměření

 • mikroekonomie
 • makroekonomie
 • finanční management

Zaměstnání

 • od 2004 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, člen katedry ekonomie
 • 1971–1990 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektronická, obor ekonomie, odborný asistent
 • 1966–1971 Ústřední svaz spotřebních družstev, samostatný odborný referent v oddělení Finančního plánu, financování a daní
 • 1964–1966 LSD Brno, Sukova 5, samostatný finanční referent

Vzdělání

 • 1982 titul CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta
 • 1964 titul Ing., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta obchodní

Další aktivity

 • od 1990 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, člen katedry společenských věd

Publikační činnost