Ing. Petr Mach, Ph.D.

 

Insis: Ing. Petr Mach, Ph.D.

Kancelář: NB 363

Telefon: +420 224 09 5358

email: machpetr@vse.cz

 

Oblast profesního působení

Získal jsem doktorát v oboru finance na VSE v roce 2003. Zabývám se měnovou teorií a politikou a daňovou politikou. Dizertaci jsem psal na téma ražebné a zkoumal jsem Lafferovu křivku u inflační daně. V mikroekonomii se zabývám teorií spotřebitele, vlivem reklamy na poptávku a teorií rent seekingu s aplikací teorie her.

Vyučované předměty na NF VŠE

5IE562 Aplikovaná Mikroekonomie, v anglickém jazyce
5HP441 Lobbing v hospodářsko-politických souvislostech, v anglickém jazyce
5IE561 Mikroekonomie III, v anglickém jazyce
5IE458 Teorie her a aukce, v anglickém jazyce

Vědecké publikace

The Application of Lagrange Multipliers in Consumer Choice Theory. ACTA VŠFS. Praha: VSFS, 2022, vol. 16, No 1, p. 63-75. ISSN 1802-792X. URL: https://www.vsfs.cz/periodika/acta-2022-1.pdf
On the Origin of the Laffer Curve. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, vol. 13, No 2, p. 186-191. ISSN 1802-792X. URL: https://www.vsfs.cz/periodika/acta-2019-2-05.pdf
VAT Rates and their Impact on Business and Tax Revenue. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, vol. 21, No 1, p. 144-152. ISSN 1108-2976. URL: https://www.ersj.eu/dmdocuments/2018_XXI_1_13.pdf
Textbook of Elementary Economics. Prague: VŠFS, 2019. ISBN 978-80-7408-193-4.
Klasická poptávka po penězích ve standardním modelu nabídky a poptávky. Politická ekonomie 2001, 49(5) | DOI: 10.18267/j.polek.332.
Ražebné ve spojitém čase. Politická Ekonomie 2004(4):513-518 DOI: 10.18267/j.polek.473. URL: https://www.researchgate.net/publication/290917690_Razebne_ve_spojitem_case
Teorie ražebného a inflační daně. Disertační práce VŠE 2003. URL: http://www.petrmach.cz/wp-content/uploads/2016/10/2004_Dizertace.pdf