doc. Niclas Berggren, Ph.D.

 

InSIS: doc. Niclas Berggren, Ph.D.

Kancelář: NB 315

Telefon: +420 224 095 505

e-mail: niclas.berggren@inf.se

link – Google Scholar
CV

Oblast profesního působení

Niclas Berggren zastává pozici docenta na katedře ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve výzkumném institutu průmyslové ekonomie (IFN) ve Stockholmu je programovým ředitelem výzkumu “Ekonomie institucí a kultury.”
Jeho výzkum leží v oblastech institucionální ekonomie, ekonomie kultury (se zvláštním důrazem na determinanty a následky důvěry, tolerance a náboženství) a zkoumá roli krásy v politice.
PhD a titul docenta obdržel na Stockholmské škole ekonomie a později získal druhou docenturu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je hlavním řešitelem tří výzkumných projektů financovanými Švédskou radou pro výzkum, Grantovou agenturou České republiky a Nadací Torstena Söderberga. Patřil mezi editory žurnálu Švédské ekonomické asociace Ekonomisk Debatt.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5IE251 Institucionální ekonomie
  • 5IE751 Institucionální ekonomie

Vybrané vědecké publikace

  • BERGGREN, Niclas, BERGH, Andreas, BJORNSKOV, Christian, TANAKA, Shiori. Migrants and Life Satisfaction: The Role of the Country of Origin and the Country of Residence. Kyklos – International Review for Social Sciences. 2020, Vol. 73, No. 3, p. 436–463. DOI: 10.1111/kykl.12225.
  • BERGGREN, Niclas, BJORNSKOV, Christian. Corruption, judicial accountability and inequality: Unfair procedures may benefit the worst-off. Journal of Economic Behavior & Organization. 2020, Vol. 170, No. February, p. 341–354. DOI: 10.1016/j.jebo.2019.12.010.
  • BERGGREN, Niclas, GUTMANN, Jerg. Securing personal freedom through institutions: the role of electoral democracy and judicial independence. European Journal of Law and Economics. 2020, Vol. 49, No. 2, p. 165–186. DOI: 10.1007/s10657-020-09643-9.
  • GOUVEIA, Filipe, NILSSON, Therese, BERGGREN, Niclas. Religiosity and discrimination against same-sex couples: The case of Portugal’s rental market. Journal of Housing Economics. 2020, Vol. 50, No. 101729. 10 p. DOI: 10.1016/j.jhe.2020.101729.
  • BERGGREN, Niclas, LJUNGE, Martin. Good Faith and Bad Health: Self-Assessed Religiosity and Self-Assessed Health of Women and Men in Europe. Social Indicators Research. 2021, Vol. 153, No. 1, p. 323–344. DOI: 10.1007/s11205-020-02495-5.
  • BERGGREN, Niclas, NILSSON, Therese. Economic freedom and antisemitism. Journal of Institutional Economics. 2021, Vol. 17, No. 2, p. 289–304. DOI: 10.1017/S1744137420000466.
  • BERGGREN, Niclas, BJORNSKOV, Christian. Institutions and Life Satisfaction. In: ZIMMERMANN, Klaus F. Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics. Cham: Springer, 2020, p. 1–48. DOI: 10.1007/978-3-319-57365-6_192-1.
  • BERGGREN, Niclas, NILSSON, Therese. Economic Freedom as a Driver of Trust and Tolerance. In: GWARTNEY, James, LAWSON, Robert, HALL, Joshua, MURPHY, Ryan. Economic Freedom of the World: 2020 Annual Report. Vancouver: Fraser Institute, 2020, p. 187–211. 232 p. ISBN 978-0-88975-610-6. ISSN 1482-471X. Available at: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2020.pdf.