doc. Niclas Berggren, Ph.D.

 

InSIS: doc. Niclas Berggren, Ph.D.

Kancelář: NB 315

Telefon: +420 224 095 505

e-mail: niclas.berggren@inf.se

link – Google Scholar
CV

Oblast profesního působení

Niclas Berggren zastává pozici docenta na katedře ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve výzkumném institutu průmyslové ekonomie (IFN) ve Stockholmu je programovým ředitelem výzkumu “Ekonomie institucí a kultury.”
Jeho výzkum leží v oblastech institucionální ekonomie, ekonomie kultury (se zvláštním důrazem na determinanty a následky důvěry, tolerance a náboženství) a zkoumá roli krásy v politice.
PhD a titul docenta obdržel na Stockholmské škole ekonomie a později získal druhou docenturu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je hlavním řešitelem tří výzkumných projektů financovanými Švédskou radou pro výzkum, Grantovou agenturou České republiky a Nadací Torstena Söderberga. Patří mezi editory žurnálu Švédské ekonomické asociace Ekonomisk Debatt.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5IE251 Institucionální ekonomie
  • 5IE751 Institucionální ekonomie

Vybrané vědecké publikace

  • Berggren, Niclas, Ljunge, Martin and Nilsson, Therese (2019). „Roots of Tolerance Among Second-Generation Immigrants“. Journal of Institutional Economics, forthcoming.
  • Berggren, Niclas and Bjørnskov, Christian (2019). „Do Voters Dislike Liberalizing Reforms? New Evidence Using Data on Satisfaction with Democracy“. Journal of Institutional Economics, forthcoming. Link.
  • Berggren, Niclas and Bjørnskov, Christian (2019). „Regulation and Government Debt“. Public Choice, 178(1-2): 153-178. Link.
  • Berggren, Niclas, Jordahl, Henrik and Poutvaara, Panu (2017). ”The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Voters Reward It”. Journal of Public Economics, 146(February): 79-86.
  • Berggren, Niclas and Bjørnskov, Christian (2017). ”The Market-Promoting and Market-Preserving Role of Social Trust in Reforms of Policies and Institutions”. Southern Economic Journal 84(1): 3-25
  • Berggren, Niclas, Sven-Olov Daunfeldt and Jörgen Hellström (2016). „Does Social Trust Speed Up Reforms? The Case of Central-Bank Independence”. Journal of Institutional Economics, 12(2): 395-415.