Odevzdání kvalifikačních závěrečných prací EK0 a EA000 – květen 2020

Odevzdání BP a DP pro červnové termíny obhajob je stanoveno na 22. 5. 2020 v čase  9:00 – 12:00 hod. v místnosti číslo NB 341 (sekretariát KEKE).  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Pokud budete chtít obhajovat bakalářskou, nebo diplomovou práci v září 2020 je stanoven termín odevzdání do 19.8.2020 do 12:00.

Termíny červnových obhajob budou upřesněny na konci dubna. Konkrétní termín bude přidělen Katedrou ekonomie a nebude jej možné měnit.


Termíny obhajob jsou předběžně stanoveny od 23. 6. 2020 do 26. 6. 2020. Konkrétní termín bude přidělen Katedrou ekonomie a nebude jej možné měnit.


Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému InSIS a také do  Odevzdávárny v InSIS, tedy celkem 2x. Odevzdávarny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK0 nebo EA 000.