Odevzdání kvalifikačních závěrečných prací EK0 a EA000 – září 2020

Odevzdání BP a DP pro zářijové termíny obhajob je stanoveno na 19. 8. 2020 v čase  9:00 – 12:00 hod. v místnosti číslo NB 341 (sekretariát KEKE).  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Konkrétní termín bude přidělen Katedrou ekonomie a nebude jej možné měnit.


Plánované termíny obhajob jsou stanoveny od 8. 9. 2020 do 14. 9. 2020. Konkrétní termín bude přidělen Katedrou ekonomie a nebude jej možné měnit.


Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému InSIS a také do  Odevzdávárny v InSIS, tedy celkem 2x. Odevzdávarny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK0 nebo EA 000.

Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS je nutné mít zapsaný mimosemestrální kurzy i v LS, a to z důvodu odevzdání prací v srpnu (LS) i když obhajoba bude v září (ZS).