Odevzdání kvalifikačních závěrečných prací EK0 a EA000 – srpen 2023

Odevzdání BP a DP pro termíny obhajob v srpen 2023 je stanoven na 15. 8. 2023 v čase  9:00 – 12:00 hod. v místnosti číslo NB 341 (sekretariát KEKE).  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a nově i se Zadáním BP/DP s elektronickými podpisy všech účastníků (nová metodika, Opatření děkana NF VŠE v Praze, celé k dispozici zde).


Plánované termíny obhajob jsou předběžně stanoveny na 6. 9. 2023, 7. 9. 2023, popřípadě 13. 9. 2023. Konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie a nebude jej možné měnit.


Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému InSIS a také do  Odevzdávárny v InSIS, tedy celkem 2x. Odevzdávarny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.