Odevzdání kvalifikačních závěrečných prací EK0 a EA000 – srpen 2018

Odevzdání BP a DP je stanoveno na 17. 8. 2018 v čase  9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 13:00 hod. v místnosti číslo NB 341 (sekretariát KEKE).  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Termíny obhajob jsou předběžně stanoveny od 6. 9. do 10. 9. 2018. Termín bude pevný a nebude jej možné měnit.

Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému InSIS a také do  Odevzdávárny v ISIS, tedy celkem 2x. Odevzdávarny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK0 nebo EA 000.

Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS je nutné, aby jste byli přihlášení do mimosemetrálního kurzu EK0 nebo EA000 jak v LS 2017/2018 tak v ZS 2018/2019 (z důvodu vložení práce do InSIS).