Odevzdání kvalifikačních závěrečných prací EK0 a EA000 – srpen 2021

Odevzdání BP a DP pro termíny obhajob v září 2021 je stanoven na 23. 8. 2021 v čase  9:00 – 12:00 hod. v místnosti číslo NB 341 (sekretariát KEKE).  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a nově i se Zadáním BP/DP s podpisy všech účastníků (nová metodika, Opatření děkana NF VŠE v Praze, celé k dispozici zde).


Plánované termíny obhajob jsou předběžně stanoveny na 7. 9. 2021 (EK0) a 13. 9. 2021 (EA000). Konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie a nebude jej možné měnit.


Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému InSIS a také do  Odevzdávárny v InSIS, tedy celkem 2x. Odevzdávarny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK0 nebo EA 000 v ZS 2021/2022. Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS, proto bude termín vypsán nejdříve 1. 9. 2021 v dostatečné kapacitě.