PhDr. Ing. Martin Janíčko, Ph.D.

InSIS: PhDr. Ing. Martin Janíčko, Ph.D.

Kancelář: NB 307

Telefon: +420 224 095 542

e-mail: martin.janicko@vse.cz

Oblast profesního působení

Do mé odborné specializace patří postkeynesovská ekonomická teorie a teorie endogenních peněz, trh nemovitostí a finanční stabilita, vzájemná ekonomická determinace a hospodářský cyklus a průmyslová organizace a nedokonalé tržní struktury. Malý doktorát jsem obdržel na Univerzitě Karlově v Praze v oblasti mezinárodních vztahů, zatímco velký doktorát, z ekonomie, na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. Na katedře ekonomie profesně působím již od roku 2007. Taktéž jsem profesně či studijně působil na řadě evropských univerzit, příkladně v Lyonu, Kodani, Vilniusu, a dalších. V minulosti jsem pracoval pro ministerstvo financí ČR, ExxonMobil a momentálně také pracuji jako ekonom ve firmě Moody’s Analytics v Praze.

Vědecké publikace

Organizace trhů a odvětví – sbírka příkladů. (Praha, Oeconomica 2016, spoluautor).

Mainstream Versus Heterodox View on Financial Innovation (International Journal of Economic Sciences, International Institute of Social and Economic Sciences, vol. 4(1) (2015)).

K udržitelnosti průběžného důchodového systému v kontextu stárnutí populace v České republice. (Politická ekonomie, vol. 2013, issue 3, spoluautor).

Informační asymetrie a systém dvojího standardu ve vztahu zdravotník-pacient. (Politická ekonomie, 2012, issue 3, spoluautor).

La crise de l’intégration européenne au prisme du néo-fonctionnalisme. (Nouvelle Europe, 2012).

Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN303 Organizace trhů a odvětví
  • 5EN703 Industrial Organization
  • 5EN551 Organizace trhů a odvětví II.
  • 5EN253 Macroeconomics I.
  • Mediální výstupy

ČT, státní rozpočet, dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1825400-babis-svych-sedesat-miliard-prosadil-schodek-vyssi-nebude

ČT, Brexit, dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058320627


Ve svém volném čase se věnuji zejména amatérskému sportu: hraji rekreačně i turnajově fotbal, tenis, squash, badminton a šachy. V zimě sjezduji a běžkuji. Celoročně běhám a pravidelně se účastním maratonských závodů v ČR. Mimo sport rád čtu, a to zejména literaturu faktu, a taktéž rád cestuji.