PhDr. Ing. Martin Janíčko, Ph.D.

InSIS: PhDr. Ing. Martin Janíčko, Ph.D.

Kancelář: NB 307

Telefon: +420 224 095 542

e-mail: martin.janicko@vse.cz

Osobní stránka

Oblast profesního působení

Do mé odborné specializace patří postkeynesovská ekonomická teorie a teorie endogenních peněz, trh nemovitostí a finanční stabilita, vzájemná ekonomická determinace, hospodářský cyklus a potenciální produkt a průmyslová organizace a nedokonalé tržní struktury. Malý doktorát jsem obdržel na Univerzitě Karlově v Praze v oblasti mezinárodních vztahů, zatímco velký doktorát, z ekonomie, na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. Na katedře ekonomie profesně působím s malými přestávkami již od roku 2007. Dále působím i na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově. V minulosti jsem profesně či studijně působil na řadě evropských univerzit, příkladně v Lyonu, Kodani, Vilniusu, a dalších.

Pracoval jsem mimo jiné ve společnosti ExxonMobil, v Moody’s Analytics a momentálně jsem zaměstnán jako risk manažer ve společnosti MND v Praze.

Vědecké publikace

Do institutions still matter for investors? Impact of institutional determinants on investment inflows into European economies. (Acta Oeconomica Hungary, 2018, vol. 68, issue 2, spoluautor).

Operacionalismus versus instrumentalismus aneb hledání metodologického paradigmatu na poli ekonomie. (Scientia et Societas, 2017, vol. 2017, issue 2, spoluautor).

Organizace trhů a odvětví – sbírka příkladů. (Praha, Oeconomica 2016, spoluautor).

Mainstream Versus Heterodox View on Financial Innovation (International Journal of Economic Sciences, International Institute of Social and Economic Sciences, vol. 4(1) (2015)).

K udržitelnosti průběžného důchodového systému v kontextu stárnutí populace v České republice. (Politická ekonomie, vol. 2013, issue 3, spoluautor).

Informační asymetrie a systém dvojího standardu ve vztahu zdravotník-pacient. (Politická ekonomie, 2012, issue 3, spoluautor).

La crise de l’intégration européenne au prisme du néo-fonctionnalisme. (Nouvelle Europe, 2012).

The Binding Credit Constraints and the Welfare Effects of Housing Price Appreciation. (Prague Economic Papers, 2010, vol. 2010, issue 4, spoluautor).


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN303 Organizace trhů a odvětví
  • 5EN703 Industrial Organization
  • 5EN551 Organizace trhů a odvětví II.
  • 5EN306 Aplikované kvantitativní metody
  • 5EN253 Macroeconomics I.

Mediální výstupy

ČT, Ceny nemovitostí v Německu, dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/220411058050227/video/753405

ČT, Německý průmysl, dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/220411058330207/

ČT, Americko-čínská obchodní dohoda, dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/220411058030115/

ČT, Daňový balíček v ČR, dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058031217

Články v Hospodářských novinách: https://ihned.cz/?p=000000_authors&article%5Baut_id%5D=10909760


Ve svém volném čase se věnuji zejména amatérskému sportu: hraji rekreačně i turnajově fotbal, tenis, squash, badminton a šachy. V zimě sjezduji a běžkuji. Celoročně běhám a pravidelně se účastním maratonských závodů v ČR. Mimo sport rád čtu, a to zejména literaturu faktu, a taktéž rád cestuji.