prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.

InSIS: prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.

Kancelář: NB 315

Telefon: +420 224 095 505

e-mail: pelikanp@vse.cz

link – Google Scholar

Oblast profesního působení

Pavel Pelikán je profesorem institucionální ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V minulosti zastával pozice vědeckého pracovníka na Institutu průmyslové ekonomie ve Stockholmu, stálého hostujícího profesora na l’Université de Paris 1 – Sorbonne a docenta na Torontské univerzitě. Dále působil jako hostující vědec na Kalifornské univerzitě v Berkeley a Carnegie-Mellon Univerzitě v Pittsburghu, výzkumem se zabýval také v Institutu národního ekonomického plánování v Praze a ve Výzkumném ústavu matematických strojů.
Ve svém výzkumu propojuje mnoho oborů institucionální ekonomie, evoluční a rozvojové ekonomie s kognitivními vědami za účelem nalezení spolehlivé a ucelené analýzy ekonomických politik.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5IE251 Institucionální ekonomie

Vědecké publikace

Pelikán, P. (2015) ‘Economics for a creative world: some agreements and some criticism’, Journal of Institutional Economics, 11(1), pp. 47–53. doi: 10.1017/S1744137414000411.Pelikan,

Pelikán, P. (2003) Bringing institutions into evolutionary economics: another view with links to changes in physical and social technologies. Journal of Evolutionary Economics, 13(3) 237-258Pelikan,

Pelikán, P. (1969) Language as a limiting factor for centralization. The American Economic Review, 59(4) 625-631