prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.

InSIS: prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.

Kancelář: NB 315

Telefon: +420 224 095 505

e-mail: pavel.pelikan@vse.cz

link – Google Scholar

link – Researchgate

Oblast profesního působení

Pavel Pelikán je profesorem institucionální ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V minulosti zastával pozice vědeckého pracovníka na Institutu průmyslové ekonomie ve Stockholmu, stálého hostujícího profesora na l’Université de Paris 1 – Sorbonne a docenta na Torontské univerzitě. Dále působil jako hostující vědec na Kalifornské univerzitě v Berkeley a Carnegie-Mellon Univerzitě v Pittsburghu, výzkumem se zabýval také v Institutu národního ekonomického plánování v Praze a ve Výzkumném ústavu matematických strojů.
Ve svém výzkumu propojuje mnoho oborů institucionální ekonomie, evoluční a rozvojové ekonomie s kognitivními vědami za účelem nalezení spolehlivé a ucelené analýzy ekonomických politik.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5IE251 Institucionální ekonomie

Vědecké publikace

2015: “Economics for a creative world: some agreements and some criticism, Journal of Institutional Economics, 11(1), pp. 47–53. doi: 10.1017/S1744137414000411

2014: “Financial regulations for minimizing economic and social crises: an evolutionary-developmental analysis reckoning with unequally rational individuals,” in L. Mamica and P. Tridico, eds., Economic Policy and the Financial Crisis, Routledge: London.

2013: “FTT’s main task is to calm the rich, not help the poor,” Letters, Financial Times, June 14: London

2011: ”Evolutionary developmental economics: how to generalize Darwinism fruitfully to help understand economic change,” Journal of Evolutionary Economics 21: 341-366.

 2010: “The government economic agenda in a society of unequally rational individuals,” Kyklos 63: 231 – 255.

2003: “Bringing institutions into evolutionary economics: another view with links to changes in physical and social technologies. Journal of Evolutionary Economics, 13(3) 237-258

1969: “Language as a limiting factor for centralization. The American Economic Review, 59(4) 625-631