prof.Ing.Robert Holman, CSc.

InSIS: prof. Ing. Robert Holman, CSc.

Kancelář: NB 342

Telefon: +420 224 095 522

e-mail: robert.holman@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Specializuji se na Dějiny ekonomických teorií. Doktorát jsem obdržel na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1984 vyučuji na VŠE v Praze. Od roku 2003 jsem vedoucím katedry ekonomie NF. V letech 2005-2011 jsem byl členem Bankovní rady ČNB.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN200 Dějiny ekonomických teorií
  • 5EN222 Dějiny ekonomických teorií

Vědecké publikace

History of Economic Thought (collective of authors), Economics, Microeconomics, Macroeconomics, Theory of real Exchange Rate.

Ekonomická analýza práva, Politická ekonomie 4, 2004

Politická ekonomie Davida Ricarda, Politická ekonomie 1 a 2, 1998

„The Long Way“ – A Great Illusion , Prague Economic Papers 3, 1997

Teorie ekonomické rovnováhy Léona Walrase, Politická ekonomie 1, 1997

Reálný devizový kurz, zákon jediné ceny a teorie parity kupní síly, Finance a úvěr 1., 1993


prof. Ing. Robert Holman, CSc. je členem zájmového spolku Mezinárodní institut společenských a ekonomických věd (IISES).