Státní zkouška z oboru Ekonomická analýza – EA101 – září 2021

Termín státní zkoušky z oboru Ekonomická analýza bude 6. 9. 2021 od 10:00.

Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Přineste si potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu v ZS 2021/2022. Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS, proto bude termín vypsán nejdříve 1. 9. 2021 v dostatečné kapacitě.