Státní zkouška z oboru Ekonomická analýza – EA101 – červen 2023

Termín státní zkoušky z oboru Ekonomická analýza bude 15. 6. 2023.

Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Přineste si potvrzení z InSIS o splnění předmětů.