Státní zkouška z oboru Ekonomická analýza – EA101

Termíny a veškeré informace ke SZZ EA101 jsou zveřejněny na webu KIE, a to z důvodu, že tuto státní zkoušku zaštiťuje právě KIE.