Státní zkouška z oboru Ekonomická analýza – EA101 – leden 2024

Termín státní zkoušky z oboru Ekonomická analýza bude vypsán do konce října v InSIS.

Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Přineste si potvrzení z InSIS o splnění předmětů.