Státní zkouška z oboru Ekonomická analýza – EA101

Termín státní zkoušky z oboru Ekonomická analýza bude 4. 2. 2019 od 9:00.

Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Přineste si potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EA101.