Státní zkouška z oboru Ekonomická analýza – EA101

Termín státní zkoušky z oboru Ekonomická analýza bude 3. 9. 2019 od 8:00.

Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Přineste si potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EA101.

Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS, proto bude termín vypsán nejdříve 1. 9. 2019 v dostatečné kapacitě.