Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – září 2023

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 5. 9. 2023 v dopoledních hodinách.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Předpokládáný termín ústní části se bude konat 8. 9. 2023 a dále dle potřeby, konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu v ZS 2023/2024. Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS, proto bude termín vypsán nejdříve 1. 9. 2023 v dostatečné kapacitě.