Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – červen 2023

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 16. 6. 2023 v 9:15 h.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Předpokládáný termín ústní části se bude konat 19. 6. 2023 a dále dle potřeby, konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie.