Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – červen 2019

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 18. 6. 2019 v 9:15 hod. v RB101.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Ústní část se bude konat 24. 6. a 25.6., konkrétní termín bude přidělen Katedrou ekonomie.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK1.