Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – září 2019

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 3. 9. 2019 v 9:15 hod. v RB101.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Předpokládáný termín ústní části se bude konat 10. 9., konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie.

Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS, proto bude termín vypsán nejdříve 1. 9. 2019 v dostatečné kapacitě.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu v ZS 2019/2020.