Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – září 2018

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 5. 9. 2018 v 9:15 hod. ve Vencovského aule.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS, proto bude termín vypsán až 3. 9. 2018 v dostatečné kapacitě.

Ústní část se bude konat od 11. 9. 2018 – 14. 9. 2018, konkrétní termín bude přidělen Katedrou ekonomie.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK1.