Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – leden/únor 2019

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 28. 1. 2019 v 9:15 hod. v RB101.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Ústní část se bude konat v týdnu od 4. 2. 2019, konkrétní termín bude přidělen Katedrou ekonomie.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK1.