Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – únor 2020

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 5. 2. 2021.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Předpokládáný termín ústní části se bude konat 9. 2. 2021, konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu v ZS 2020/2021.