Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – září 2021

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 6. 9. 2021 v 11:00 h.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Předpokládáný termín ústní části se bude konat 9. 9. 2021, konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu v ZS 2021/2022. Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS, proto bude termín vypsán nejdříve 1. 9. 2021 v dostatečné kapacitě.