Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – leden 2024

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná koncem ledna 2024, přesný termín bude do konce října 2023 v InSIS.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Předpokládáný termín ústní části se bude 2. 2. 2024 a dále dle potřeby, konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie.