Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – červen 2020

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 22. 6.  2020 v 9:15 hod. v RB210.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Předpokládáný termín ústní části se bude konat 26. 6. 2020, konkrétní čas bude přidělen Katedrou ekonomie.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu v LS 2019/2020.