Winter Semestr 2019/2020


  • Thursday, December 12, 12:45, NB 350
  • František Brázdík (Česká národní banka – ČNB): Upgrade of CNB Core Forecasting Framework